Palvelut

Hankesuunnittelu
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu
Korjausrakennussuunnittelu
Piha- ja vihersuunnittelu
Kalustamissuunnitelmat
Väri- ja sisustussuunnittelu

Rakennushankkeen kulku

1. Hankesuunnitteluvaihe

Hankesuunnitteluvaiheessa käymme läpi asiakkaan toiveet ja tarpeet. Kartoitamme kokonaistilannetta asiakasta kuunnellen. Kartoitamme tilanteen ja arvioimme kustannuksia. Käynnistää varsinaisen suunnittelun, josta laaditaan suunnittelusopimus. Pohjalta voidaan käynnistää itse suunnittelu, joista laaditaan erillinen suunnittelusopimus. Joskus käyttäjä päätyy esim. kustannusarvion jälkeen muihinlaisiin ratkaisuihin. Asumispalvelumme auttaa verkostoineen tämänkaltaisissa tilanteissa.

2. Suunnitteluvaihe

Asiakkaan ideoita ja suunnitelmia sekä muita lähtötietoja (Asemakaava, erilaiset tutkimukset yms.) hyväksikäyttäen toimistomme laatii alustavat ehdotussuunnitelmat,joista jalostetaan yhdessä asiakkaan kanssa yleissuunnitelma. Mahdollisesti tarvittavat rakenne-, LVI-, sähkö- tai muut erikoissuunnitelmat hankitaan tässä vaiheessa. Tämän jälkeen laaditaan pääpiirustukset, joiden avulla haetaan rakennuslupaa. Mikäli rakennushanke vaatii poikkeusluvan eli suunnittelutarveratkaisun, avustamme sen hakemisessa. Rakennuslupapiirrosten jälkeen piirretään työpiirustukset, joita käytetään itse rakentamisvaiheessa. Suunnitteluvaiheen päättää mahdolliset urakkatarjoukset, joissa kilpailutetaan rakennusvaiheen eri työt.

3. Rakennusvaihe

Urakkatarjouksista valitaan eri alojen urakoitsijat. Toimistomme verkostoilla löydät oikean tekijän oikeaan työhön. Rakentamisen aikana pääsuunnittelija seuraa työtä ja varmistaa, että työ vastaa suunnitelmia, osallistuu mahdollisiin työmaakokouksiin sekä neuvottelee rakennuttajan ja muiden työtä tekevien kanssa. Rakentamisen päätteeksi varmistetaan työn oikeellisuus jälkitarkastuksena sekä laaditaan loppupiirustukset käyttäjälle.